Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Financovanie | Topštvorkolky

Domena: www.topstvorkolky.sk

Menu

Financovanie

 •  

  ČSOB Leasing

  Líder leasingového trhu. Preto Vám ponúkame výhodný leasingový predaj štvorkoliek cez spoločnosť ČSOB Leasing. U tohto leasingu nie je vyžadované poistenie KASKO (havarijné poistenie) ktoré je pre kategóriu L7e (štvorkolka) dosť drahé. Podmienkou je iba zákonné poistenie PZP (cca 60-90 € ročne). V prípade záujmu je však možné havarijné poistenie zriadiť za bezkonkurenčné sadzby poistenia 2,99%-4,99%.

   

  Postup pri financovaní štvorkolky je veľmi jednoduchý. Vystavíme Vám na počkanie leasingovú ponuku - kalkuláciu a to buď osobne u nás v showroome alebo mailom elektronicky, po odsúhlasení zvolenej akontácie a dĺžke splácania nám dodáte potrebné dokumenty a to opäť osobne u nás v showroome alebo mailom elektronicky, my Vašu žiadosť o financovanie spracujeme a pošleme na schválenie. Schválenie leasingu od dodania podkladov až k podpisu trvá pár hodín.

   

  Osobná návšteva našej predajne nie je nutná počas procesu vybavovania leasingu, požadované dokumenty (OP, VP, žiadosť ...) zašlite na našu mailovú adresu info@topstvorkolky.sk a my žiadosť spracujeme a pošleme na schválenie. Ani po schválení zmluvy nie je potrebná Vaša osobná návšteva, štvorkolku Vám dovezieme až domov a v rámci odovzdávania štvorkolky dôjde k podpisu zmluvy a zloženiu zvolenej akontácie.

  Podmienky leasingu: Akontácia minimálne 20% a maximálne 50% z celkovej ceny štvorkolky (platí pre firmy a živnostníkov, súkromné osoby - zamestnanci od 30%), doba splácania 24 - 60 mesiacov.

   
   

  S ČSOB Leasing získate:

  výhodné financovanie pre všetky značky motocyklov, kompletná ponuka finančných aj poisťovacích služieb, garantovaná rovnaká výška splátky aj poistenia počas trvania zmluvy

  rýchle a jednoduché uzavretie zmluvy, možnosť predčasného splatenia zmluvy, možnosť uzatvorenia zmluvy priamo v predajni danej značky alebo na pobočke ČSOB Leasing.

   
   

  ZAMESTNANEC:

  Občiansky preukaz, druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz/pas), potvrdenie o príjme alebo výpis z účtu za posledné 3 mesiace, osvedčenie o evidencii vozidla II. časť (platí pre financovanie jazdených vozidiel)

  ŽIVNOSTNÍK:

  Občiansky preukaz majiteľa, živnostenský list, daňové priznanie za posledné 2 účtovné obdobia, ak je akontácia menej ako 20 % alebo hodnota financovania je viac ako 25 000 EUR, osvedčenie o evidencii vozidla II. časť (platí pre financovanie jazdených vozidiel)

  PRÁVNICKÁ OSOBA (s.r.o.):

  Občiansky preukaz konateľa, výpis z obchodného registra s rodným číslom, účtovná závierka za posledné účtovné obdobie, ak je akontácia menej ako 20 % alebo hodnota financovania je viac ako 25 000 EUR, osvedčenie o evidencii vozidla II. časť (platí pre financovanie jazdených vozidiel)

  Pre bližšie informácie nás neáváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.
  Pripravíme Vám nezáveznú ponuku na mieru a poskytneme bližšie možnosti o podmienkach ČSOB financovania.

  Záujem o ČSOB financovanie

   

  Home Credit

  Rýchle vybavenie online Žiadosť o pôžičku vybavíte v pobočke alebo v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu z pohodlia domova zo svojho počítača alebo mobilného telefónu. Stačí vyplniť nezáväznú online žiadosť o pôžičku. Pôžička na čokoľvek Požičiame vám od 400 € do 10 000 € na čokoľvek si budete priať. Záleží len na vás, či si kúpite napríklad novú kuchyňu, luxusnú sedačku do obývačky alebo napríklad posledný model smart TV.
  Orientačná kalkulačka

  Pre bližšie info volajte bezplatnú infolinku HOME CREDIT: +421 800 666 555.
  Volať môžete: PO - NE 09:00 - 20:00, Číslo predajne: 011 894,
  Meno Pedajcu : Rudolf Schiller

  Ahoj Nové, lepšie pôžičky

  Som nová značka od spoločnosti Ahoj, a. s., ktorá je dcérskou spoločnosťou 365 banky. Stvorili ma ľudia, ktorí ako prví priniesli na Slovensko úspešný splátkový predaj. Vďaka mne môžeš nakupovať na splátky ešte výhodnejšie alebo si zobrať novú lepšiu pôžičku. A samozrejme, povolenie poskytovať spotrebiteľské úvery mám, a to priamo od Národnej banky Slovenska.

   
   
   
   

  Ľahko sa skamarátim

  Teším sa, keď ti môžem spraviť radosť. Nesprávam sa nedostupne, som tu takmer pre každého.

  Hovorím priamo

  Nemotám nikomu hlavu a všetko ti poviem otvorene. So mnou sa nemusíš báť žiadneho zavádzania.

  Jednoduchosť, to je moje

  Nepotrebujem komplikácie. Preto dávam ľuďom jednoduchý prístup k financiám bez zbytočne zložitých procesov.

  Pre bližšie informácie nás neáváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.
  Pripravíme Vám nezáveznú ponuku na mieru a poskytneme bližšie možnosti o podmienkach Ahoj financovania.

  Záujem o Ahoj financovanie 
   
  OBCHODNÉ PODMIENKY
   

  1.      Úvod

  1.1.   Týmito obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou TOP PRODUKT, s.r.o., (ďalej „predávajúci“) a osobou kupujúcou tovar od spoločnosti TOP PRODUKT, s.r.o., objednaný osobne, telefonicky, e-mailom a cez internetový obchod www.topštvorkolky.sk, formou osobného odberu alebo zásielkovou službou (ďalej „kupujúci“), a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná zmluva.

   

  2.      Definícia

  2.1.   V týchto Obchodných podmienkach („OP“):

  2.1.1.     „Spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.

  2.1.2.     „Predávajúci“ (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

  2.1.3.     „Kupujúci“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá odoslala objednávku najmä využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.  Môže mať postavenie spotrebiteľa alebo iného kupujúceho.

  2.1.4.     „Spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

  2.1.5.     „Iným kupujúcim“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení z kúpnej zmluvy nemá postavenie spotrebiteľa podľa bodu 1.1.5. Právne vzťahy predávajúceho s iným kupujúcim, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a iným kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi OP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

  2.1.6.     Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

  2.1.7.      „Prevádzkovateľ“ znamená  TOP PRODUKT, s.r.o., Mokrý Háj 14, 908 65 Mokrý Háj, IČO: 47 610 107, DIČ: 2023982873, IČ DPH: SK2023982873

  2.1.8.      „Tovar“ znamená vec ponúkanú prevádzkovateľom k predaju prostredníctvom internetového obchodu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

   

  3.      KÚPNA ZMLUVA

  3.1  Objednávka tovaru – uzatvorenie kúpnej zmluvy

  3.1.1       Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, je odoslanie objednávky Tovaru Kupujúcim realizované najmä využitím internetového obchodu Prevádzkovateľa, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.

  3.1 

  3.1.1 

  3.1.2   K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Prevádzkovateeľom dochádza momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu, ktorú Kupujúci vytvoril v zmysle bodu 3.1 týchto Obchodných podmienok Prevádzkovateľa (elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú si Kupujúci zvolil v procese vytvárania objednávky).

  3.1.3   Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 3.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.

  3.1.4   Kupujúci sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí internetového obchodu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Kupujúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

  3.1.5    Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto OP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

   

  3.2       Uzatvorením kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:

  3.2.1        Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa Tovar, ktorý si zvolil v užívateľskom prostredí internetového obchodu prostredníctvom elektronického formuláru, a to v množstve, ktoré si Kupujúci zvolil a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi za daný Tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí internetového obchodu.

  3.2.2        Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru kupujúcemu od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení kupujúcemu, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.

  3.2.3        Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od kupujúceho potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru .

  3.2.4        Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne prevádzkovateľ.

  3.2.5        Kupujúci je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru kupujúcemu a to vo výške uvedenej u danej objednávky.

  3.2.6        Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je kupujúci povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v internetovom obchode.

  3.2.7        V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

  3.2.8        V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúci zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený prevádzkovateľom.

  3.2.9        Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí kupujúci vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi kupujúceho.

  3.2.10    Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar kupujúcim.

  3.2.11    Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar kupujúcemu v primeranej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v internetovom obchode sú len orientačné.

  3.2.12    Prevádzkovateľ zašle vždy kupujúcemu daňový doklad a to spolu s Tovarom (t.j. pribalenú k Tovaru).

  3.2.13    Prevádzkovateľ poskytuje Kupujúcemu na zakúpený Tovar záruku.

  3.2.14    Práva z vadného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy prevádzkovateľ obdrží od kupujúceho reklamovaný Tovar.

  3.2.15    Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru.

   

   

  4.      CENA TOVARU, POŠTOVNÉ A BALNÉ

  4.1.       Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.topstvorkolky.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), keďže predávajúci je jej platcom. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane všetkých daní a poplatkov (napr. poštovné, balné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na webovom sídle. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je daňový doklad, ktorý je kupujúcemu zaslaná spolu s tovarom . Pokiaľ je potrebné dodať spolu s tovarom aj záručný list, tento je priložený k zásielke.

  4.2.   Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

  3         

  4         

  4.2         

  4.2.1        Platba vopred bankovým prevodom:

  Kupujúci vykoná úhradu na základe platobných údajov uvedených v potvrdení o uzatvorení kúpnej zmluvy. Variabilný symbol je potrebné zadať v každej platbe. Pri platbe bankovým prevodom sa doba dodania tovaru predlžuje o čas potrebný na zúčtovanie bankovej transakcie a spracovanie platby. Ak zákazník, pri platbe vopred, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň tým zaniká kúpna zmluva.

  4.2.2        Platba po prevzatí tovaru:

  Kupujúci zaplatí konečnú cenu za objednaný tovar až pri jeho prevzatí.

  4.3      Doručenie tovaru kuriérom alebo osobne na adrese prevádzkovateľa.

  Pri doručení tovaru kuriérom je miesto doručenia stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto, každý tovar prepravovaný kuriérom je primerane zabalený a zabezpečený. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, v takom prípade rieši prevádzkovateľ dodanie nového tovaru po zaplatení škôd prepravcom.

  Kupujúci zaplatí konečnú cenu za objednaný tovar až pri jeho prevzatí od kuriéra. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania na bankový účet predávajúceho alebo zaplatenia kuriérskej spoločnosti.

  Tovar sa nedoručuje cez sviatky a víkendy.

   

   

  5.      INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

  5.1  Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odseku.

  5.2  Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená, ak sú na to splnené zákonné dôvody.

  5.3  Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia Tovaru(t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je spotrebiteľ povinný prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

  5.4  V prípade odstúpenia spotrebiteľa od kúpnej zmluvy je prevádzkovateľ povinný vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa odstúpiť od danej kúpnej zmluvy.

  5.5  Pokiaľ spotrebiteľ na základe kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej kúpnej zmluvy, zaslať späť prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla prevádzkovateľa. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

  5.6  Spotrebiteľ zodpovedá prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

  5.7  Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

   

   

  6.      REKLAMAČNÝ PORIADOK

  6.1.   Prevádzkovateľ zodpovedá kupujúcemu, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť kupujúcemu.

  6.2.   Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  6.3.   Ak kupujúci od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru aj v prípade, že mu prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť.

  6.4.   Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúcu vadu sám spôsobil.

  6.5.   Zodpovednosť prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.

  6.6.   Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Kupujúci má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe. Formulár pre reklamáciu tvorí prílohu č. 2 týchto Obchodných podmienok.

  6.7.   Na žiadosť kupujúceho je prevádzkovateľ povinný poskytnúť kupujúcemu záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

  6.8.   V prípade, že kupujúci využije svoje právo na odstránenie vád Tovaru jeho opravou, pri Tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený subjekt odlišný od prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade prevádzkovateľa alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u tohoto subjektu.

  6.9.   Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa prevádzkovateľ s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako v prípade podstatného porušenia zmluvy.

  6.10.                   Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že prevádzkovateľ neobdržal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

  6.11.                   Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru.

  6.12.                   Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

  6.13.                   Kupujúci si môže reklamáciu uplatniť na adrese :  TOPštvorkolky, Hollého 3507, 908 51 Holíč

   

   

   

  7.      BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

  7.1  Prevádzkovateľ internetového obchodu ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej len "Nariadenie"), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len "Subjekt údajov") o tom, že:

  7.1.1        Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správcu podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

  7.1.2        Dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

  7.1.3        Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

  7.1.4        Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani na profilovaniu.

  7.1.5        Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľmi zásielkových služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

  7.1.6        Dotknutá osoba má právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

   

   

  8.      UŽÍVANIE INTERNETOVÉHO OBCHODU

  8.1.   Prevádzkovateľ týmto udeľuje kupujúcemu nevýhradnú licenciu k užívaniu internetového obchodu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

  8.2.   Prevádzkovateľ má právo zmeniť internetový obchod, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

  8.3.   Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť internetového obchodu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy internetového obchodu.

  8.4.   Kupujúci je povinný dodržovať pri užívaní internetového obchodu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

  8.5.   V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

   

   

  9.      PREHLÁSENIA PREVÁDZKOVATEĽA

  10.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v internetovom obchodu, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

  10.2 Vplyvom technickej chyby v internetovom obchode môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje kupujúceho a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa kúpna zmluva od počiatku.

  10.3 Kupujúci berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v internetovom obchode môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku kupujúci je povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

   

   

  10.  PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  11.1 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  11.2 Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.

  11.3 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  11.4 Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

  11.5 Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný Tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

  11.6 Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa tá od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

  11.7 Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  11.8 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  11.9 V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa spotrebiteľ uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis Tovaru. Spotrebiteľ je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou Tovaru a hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

  11.10                 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho spotrebiteľovi zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

   

   

  12      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  12.1 Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

  12.2 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

   

   

  13      ÚČINNOSŤ

  Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 01.01.2024.